สภาพสังคม

สภาพสังคม
สภาพพื้นที่ตำบลมิตรภาพเป็นพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา และภูเขา ประชาชนในตำบลมีวิถีชีวิตตามพื้นที่ที่อาศัย มีการสร้างที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง อยู่แบบเครือญาติร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ก็มีบางส่วนที่ทำการเกษตร ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ยังมีคลองมวกเหล็กไหลผ่าน ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในตำบล และตำบลมิตรภาพเป็นพื้นที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติหลายแห่ง ซึ่งพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะน้ำตก ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นตำบลมิตรภาพจึงถือเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งเรื่องข้อมูลทางธรรมชาติ และระบบสาธารณูปโภค


สถาบันและองค์กรศาสนา
ตำบลมิตรภาพมีวัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง ดังนี้
- วัดคั่นตะเคียน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
- วัดมวกเหล็กใน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
- วัดประชาวิจิตร (วัดซับพริก) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
- วัดธนพัฒนาราม (วัดถ้ำสะพานหิน) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
- วัดพุทธนิมิตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 คุ้มฝั่งอ่างหิน
- สำนักสงฆ์ถ้ำสุคโต ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
- สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมคลองระบัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

15202715 138616526616166 7090279241064003707 n


การศึกษาในตำบล
สถานศึกษาในพื้นที่สังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนบ้านซับพริก
- โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมิตรภาพ

15085655 138595503284935 5581399530760090516 n


การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ (บ้านมวกเหล็กใน) ตั้งอยู่หมู่ที่3
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

15220096 138615659949586 9145690614439812506 n


ความปลอดภัย
ป้อมยามตำรวจชุมชนและ อปพร. จำนวน 1 แห่ง

15085588 138595346618284 3408190580764587730 n


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65