ชื่อสถานที่ : รพ.สต.ตำบลมิตรภาพ(บ้านมวกเหล็กใน)

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ข้อมูล : เปิดให้บริการด้านสาธารณะสุขให้กับประชาชนในตำบลให้ได้รับการดูแลสาธารณะสุขที่ดี โดยเปิดทำการ 2 ช่วงเวลา เช้า ตั้งแต่ 08.00 น. - 12.00 น .และช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.00 น. - 16.30 น.


272 gall 1859 Ly3T

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
 ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751