ความคืบหน้าการตรียมความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลมิตรภาพ โดยร่วมจัดการควบคุมพื้นที่ของผู้กักตัว และดำเนินจัดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมการเตรียมระบบบริหารจัดการแบบออนไลน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ พร้อมท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ร่วมตรวจสอบในพื้นที่จัดเตรียมเพื่อดำเนินการรองรับผู้กักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิดเขตตำบลมิตรภาพ ในการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยในการรองรับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
1234567891011

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
 ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751