ยุทธ2 การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ

- การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจนและผู้ยากไร้
- ส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร


20708360 285630655248085 6570010328840125827 n


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65