ยุทธ 1   การพัฒนาการศึกษา

- การส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม


15202655 138615449949607 6018994192578738225 n


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65