รางวัลที่ภาคภูมิใจ

Capture

1 อำเภอมวกเหล็ก ขอมอบเกียรติบัติฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ "กองทุนที่มีศักยภาพสูง" มอบให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553

2 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภพ เข้าร่วมทีม COBRA GOLD ประกอบด้วยทหารสหรัฐอเมริกา ทหารประเทศอินโดนีเซีย ทหารประเทศไทย ดำเนินงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

3 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ชนะเลิศการประกวดมหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี (ข้าวต้มลูกโยนยักษ์) ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2558

4 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทดี มอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี ประจำปี พุทธศักราช 2547

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

6 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดสระบุรี ขอมอบโล่ปีะกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร. ดรเด่น ประจำปี 2551 แก่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

7 กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรวมพลังสร้างสุขภาพ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65